zadanie nr 9

9. Remont źródełka przy ulicy Warneńczyka


Lokalizacja

ul. Warneńczyka, dz. 2658/2, osiedle nr 6

Krótki opis zadania

Należy przebudować wiatę z ujęciem wody pitnej, w tym:
- odbudowa kostki brukowej,
- wymiana ławek,
- wymiana kratki do studni kolektora,
- odbudowa drewnianej konstrukcji wiaty,
- udrożnienie rur z zbiornika retencyjnego,
- oczyszczenie zbiornika retencyjnego,
- dobudowa zbiornika o pojemności 25l ze stali ocynkowanej do zbiornika wody,
- obudowa zbiornika drewnem, omalowanie konstrukcji wiaty,
- konserwacja dachu,
- zasadzenie krzewów i kwiatów wokół wiaty.

Opis zadania

Należy przebudować wiatę z ujęciem wody pitnej, a w tym:
- odbudowa kostki brukowej,
- wymiana ławek,
- wymiana kratki do studni kolektora,
- odbudowa drewnianej konstrukcji wiaty,
- udrożnienie rur z zbiornika retencyjnego,
- oczyszczenie zbiornika retencyjnego,
- dobudowa zbiornika o pojemności 25l ze stali ocynkowanej do zbiornika wody,
- obudowa zbiornika drewnem, omalowanie konstrukcji wiaty,
- konserwacja dachu,
- zasadzenie krzewów i kwiatów wokół wiaty.