zadanie nr 4

4. Siłownia plenerowa na Osiedlu Magdalena


Lokalizacja

Realizacja zadania przewidziana jest przy ul. Słonecznej poniżej budynku nr 14 na działce nr 2928/9 będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach.

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy ul. Słonecznej, poniżej budynku nr 4 na Osiedlu Magdalena w Gorlicach.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy ul. Słonecznej, poniżej budynku nr 4 na Osiedlu Magdalena w Gorlicach. W ramach realizacji tego zadania wykonany zostanie montaż następujących urządzeń:
a. Prasa nożna i Wypychacz
b. Jeździec i Orbitrek
c. Drabina z podciągiem i ławka do brzuszków
d. Biegacz i wioślarz
e. Ławka z rowerkiem
f. Tablica z regulaminem