zadanie nr 1

1. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3-go Maja w Gorlicach dla potrzeb mieszkańców bloków przy ul. 3 Maja


Opis zadania

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ul. 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref aktywności – siłownia zewnętrzna i urządzenia zabawowe oraz strefy uporządkowanej strefy zieleni poprzez wycięcie trzech drzew częściowo obumarłych i zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia drzew nisko rosnących i niskich krzewów, a także oświetlenia kablowego typu parkowego.

Opis lokalizacji

Droga osiedlowa oraz teren zieleni na działce nr 1455/7 od ul. Wróblewskiego do ul. 3-go Maja w Gorlicach na Osiedlu nr 1 ,,STARÓWKA” w Gorlicach.