zadanie nr 7

7. Wzmocnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mat kontaktowych do automatycznego pomiaru czasu na basenie OSiR Gorlice wraz z oprogramowaniem, zegarami i dostosowaniem niecki basenowej (w miejscu startów i nawrotów ) do montażu mat


Lokalizacja

Pływalnia „FALA” OSIR w Gorlicach

Krótki opis zadania

Proponowanym zadaniem ogólnomiejskim jest zakup mat kontaktowych do automatycznego pomiaru czasu wraz osprzętem (zegary, oprogramowanie ITP) oraz dostosowanie niecki basenowej oraz słupków startowych pod instalacja tychże mat (w miejscu startu i  nawrotów, czyli 6 torów x2).

Opis zadania

Proponowanym zadaniem ogólnomiejskim jest zakup mat kontaktowych do automatycznego pomiaru czasu wraz osprzętem (zegary, oprogramowanie ITP) oraz dostosowanie niecki basenowej oraz słupków startowych pod instalacja tychże mat (w miejscu startu i  nawrotów, czyli 6 torów x2). Montaż mat umożliwi podniesienie jakości pomiarów czasu w trakcie licznych zawodów pływackich, odbywających się na terenie krytej pływalni.