zadanie nr 5

5. Wykonanie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Gorlickiej i 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku


Lokalizacja

Działka miejska w Gorlicach, przy ulicy Bieckiej, naprzeciw „Rondo – Center” w widłach ulicy Słowackiego i jej łącznika z ulicą Biecką. Możliwa jest także inna lokalizacja.

Krótki opis zadania

Pomnik ma upamiętniać 20 tys. żołnierzy narodowości polskiej, austriackiej, węgierskiej i rosyjskiej, poległych w Bitwie Gorlickiej w 1915 roku, a także całkowite zniszczenie miasta Gorlice. Miniona, setna rocznica Bitwy Gorlickiej i przypadająca w 2018 roku stena rocznica zakończenia I wojny światowej w wyniku czego zmieniła się mapa Europy i Polska odzyskała Niepodległość, skłania nas do starań o trwałe upamiętnienie w Gorlicach tych doniosłych rocznic.

Opis zadania

Pomnik ma upamiętniać 20 tys. żołnierzy narodowości polskiej, austriackiej, węgierskiej i rosyjskiej, poległych w Bitwie Gorlickiej w 1915 roku, a także całkowite zniszczenie miasta Gorlice. Miniona, setna rocznica Bitwy Gorlickiej i przypadająca w 2018 roku stena rocznica zakończenia I wojny światowej w wyniku czego zmieniła się mapa Europy i Polska odzyskała Niepodległość, skłania nas do starań o trwałe upamiętnienie w Gorlicach tych doniosłych rocznic. Byłoby to miejsce pamięci, szacunku i zadumy nie tylko dla kolejnych pokoleń gorliczan, ale także dla wielu turystów polskich i zagranicznych odwiedzających nasze miasto. Zadaniem projektanta, którym na pewno mógłby być gorliczanin,  byłoby spełnienie tych walorów.