zadanie nr 3

3. Gorlice: tutaj mieszkam – tutaj oddycham


Lokalizacja

Obszar miasta – 12 projektów miejskich (m. in. przedszkola, szkoły podstawowe, obiekty komunalne i sportowe).

Krótki opis zadania

Projekt zakłada zakup 12 czujników smogu, które zostaną zamontowane w różnych częściach miasta.

Opis zadania

Problem smogu jest powszechnym zagrożeniem dla zdrowia, które w szczególności dotyczy województwa małopolskiego. W przypadku miasta Gorlice, stężenie pyłu PM10 jest stosunkowo niskie. Problem polega na tym, że w mieście funkcjonuje tylko jedna stacja monitoringu jakości powietrza. Dodatkowo dane przez nią zbierane nie są dostępne na żywo, tylko z miesięcznym opóźnieniem. Przedstawione rozwiązanie polega na zastosowaniu w mieście Gorlice na okres jednego roku czujników smogu, które na żywo będą pokazywały jakość powietrza w poszczególnych częściach miasta. Taką możliwość dają sesnory firmy Airly, które zamontowane na budynkach zbierają dane o smogu. Informacje te są gromadzone na interaktywnej mapie, gdzie na bieżąco można sprawdzać jakoś powietrza w okolicach czujników. W tym celu można wykorzystywać komputer z dostępem do Internetu, ale również coraz powszechniejsze smatrfony. Do przedmiotowego projektu założono, że dla miasta Gorlice należy zastosować 12 czujników Airly, aby objąć ich zasięgiem jak największy obszar miasta.