zadanie nr 3

3. Gorlice: tutaj mieszkam – tutaj oddycham


Opis zadania

Problem smogu jest powszechnym zagrożeniem dla zdrowia, które w szczególności dotyczy województwa małopolskiego. W przypadku miasta Gorlice, stężenie pyłu PM10 jest stosunkowo niskie. Problem polega na tym, że w mieście funkcjonuje tylko jedna stacja monitoringu jakości powietrza. Dodatkowo dane przez nią zbierane nie są dostępne na żywo, tylko z miesięcznym opóźnieniem. Przedstawione rozwiązanie polega na zastosowaniu w mieście Gorlice na okres jednego roku czujników smogu, które na żywo będą pokazywały jakość powietrza w poszczególnych częściach miasta. Taką możliwość dają sesnory firmy Airly, które zamontowane na budynkach zbierają dane o smogu. Informacje te są gromadzone na interaktywnej mapie, gdzie na bieżąco można sprawdzać jakoś powietrza w okolicach czujników. W tym celu można wykorzystywać komputer z dostępem do Internetu, ale również coraz powszechniejsze smatrfony. Do przedmiotowego projektu założono, że dla miasta Gorlice należy zastosować 12 czujników Airly, aby objąć ich zasięgiem jak największy obszar miasta.

Opis lokalizacji

Obszar miasta – 12 projektów miejskich (m. in. przedszkola, szkoły podstawowe, obiekty komunalne i sportowe).