zadanie nr 3

3. Modernizacja chodnika i infrastruktury drogowej wraz z rozbudową miejsc parkingowych w obrębie cmentarza komunalnego


Lokalizacja

Ulica Cmentarna w Gorlicach

Krótki opis zadania

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców miasta.

Opis zadania

W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Cmentarnej oraz zostanie zmodernizowany chodnik znajdujący się wzdłuż drogi. Wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców miasta.
Zakres prac do wykonania powinien objąć:
• wykonanie nakładki asfaltowej na już istniejącej drodze
• modernizację chodnika wzdłuż drogi
• wydzielenie miejsc parkingowych przy modernizacji istniejących poboczy.