zadanie nr 2

2. Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25


Lokalizacja

Osiedle Młodych, ul. Konopnickiej od budynku Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25

Krótki opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku ulicy Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25. Stanowi to około 340mb z około 430mb całego odcinka ulicy Konopnickiej na jakim należałoby przeprowadzić remont nawierzchni.

Opis zadania

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ulicy Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku ulicy Konopnickiej 17 do budynku Konopnickiej 25. Stanowi to około 340mb z około 430mb całego odcinka ulicy Konopnickiej na jakim należałoby przeprowadzić remont nawierzchni.  
W ramach zadania należy wykonać w szczególności frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie wraz z ewentualnym uzupełnieniem oznakowania poziomego.
Na charakter ogólnomiejski zadania wskazuje dostępność ulicy dla wszystkich mieszkańców Miasta a znajdujący się w pobliżu Jarmark Pogórzański powoduje duże obciążenie ruchem zarówno kołowym jak i pieszym ze strony mieszkańców Miasta i okolicznych miejscowości w dniach targowych. Przy ulicy Konopnickiej zlokalizowany jest również Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Caritas, a także ciąg około 150 garaży będących własnością  mieszkańców nie tylko Osiedla ale również osób zamieszkujących inne części miasta.
Potwierdzeniem ogólnomiejskiego charakteru przedsięwzięcia jest również dopuszczenie tego projektu w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w latach 2018 – 2019 – 2020 co kierując się zasadą trwałości i pewności rozstrzygnięć administracji uzasadnia dopuszczenie przedmiotowego projektu głosowania.