zadanie nr 19

19. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Ogrodowej


Lokalizacja

Osiedle nr 12, ulica Ogrodowa pomiędzy budynkami nr 9 i 11, działka nr 2906/1

Krótki opis zadania

W ramach zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce 2906/1 przy ulicy Ogrodowej.

Opis zadania

W ramach zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce 2906/1 przy ulicy Ogrodowej polegająca na:
- demontażu istniejącej karuzeli,
- demontażu zestawu „ Muszka”,
- montażu zestawu sprawnościowego systemu AKTIV zestaw 56 „tor przeszkód” lub innego podobnych właściwościach – załącznik nr1,
- montażu karuzeli tarczowej z siedziskami średnicy 150cm systemu ACTIV zestaw 73 karuzela tarczowa z siedziskami lub innej o podobnych właściwościach – załącznik nr 2,
- montażu zestawu systemu ACTIV zestaw 21 „Duża forteca” lub innego o podobnych właściwościach – załącznik nr 3,  
- wykonaniu prac towarzyszących, ewentualnej dokumentacji projektowej.
Mapa z zaznaczoną lokalizacją planowanej modernizacji stanowi nr 4 do projektu.
Plac zabaw pomiędzy budynkami nr9 i 11 na ulicy Ogrodowej ostatnią modernizację przeszedł w 2009r. Służy on przede wszystkim dzieciom zamieszkującym budynki zlokalizowane przy ul. Ogrodowej, gdzie łącznie znajduje się 155 mieszkań w 4 budynkach wielorodzinnych. Na placu tym funkcjonuje jeszcze urządzenie karuzela, które zamontowane zostało w latach 70-tych ubiegłego wieku czyli jest urządzeniem ponad 40-to letnim.  
Planowane prace mają na celu demontaż urządzenia karuzela nie posiadającego aktualnych certyfikatów, demontaż urządzenia pn. „muszka” oraz przeprowadzenie modernizacji placu poprzez montaż 3 nowych urządzeń. Przeprowadzona modernizacja zwiększy atrakcyjność placu zabaw dla dzieci z niego korzystających i zapewni bezpieczne korzystanie z placu zabaw.