zadanie nr 12

12. Eko-park w Sokole


Lokalizacja

Gorlice, os. Sokół

Krótki opis zadania

Głównym celem inicjatywy jest utworzenie naturalnego parku z sadem owocowym na nieużytku graniczącym z placem zabaw w Sokole.

Opis zadania

Głównym celem inicjatywy jest utworzenie naturalnego parku z sadem owocowym na nieużytku graniczącym z placem zabaw w Sokole. Kiedyś w tym miejscu rósł sad owocowy, obecnie teren jest zaniedbany i służy niektórym mieszkańcom jako małe wysypisko śmieci. Inicjatorzy projektu: Iwona i Łukasz Mrówka wraz z Kasprem Jakubowskim, z Fundacji Dzieci w Naturę oraz Weroniką Idzikowską z Małopolskiego Instytutu Kultury, przy aktywnym udziale mieszkańców Sokoła stworzyli projekt ekoparku na wspomnianym nieużytku, a następnie poprowadzili warsztaty partycypacyjne dla dzieci i dorosłych z okolicy. Podczas spotkań warsztatowych mieszkańcy zebrali opinie i pomysły na zagospodarowanie nieużytku – tak, by zaspokajał ich różne potrzeby. Jednocześnie społeczność przyswoiła ideę półdzikich zielonych enklaw miejskich, które jednocześnie chronią naturą i oswajają z nią ludzi.
Ekopark, który powstaje na Sokole ma stać się miejscem rekreacji i edukacji. Tutaj gorliczanie będą mogli odpocząć oraz zapoznać się ze starymi odmianami drzew i krzewów owocowych. Ekopark został zaprojektowany tak, by chronić lokalny ekosystem i bioróżnorodność oraz pogłębiać świadomość ekologiczną mieszkańców.
Główne działania związane z realizacją zadania to nasadzenia w postaci starych odmian drzew i krzewów, zakup tablic informacyjnych, zakup ogrodzenia, zasadzenie żywopłotu z krzewów, utworzenie ścieżek, ławek i koszty drewnianych, zbudowanie kompostownika i stworzenie miejsca na polanie do prowadzenia warsztatów dla dzieci, zasadzenie łąki kwietnej.