zadanie nr 7

7. Remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków Konopnickiej 4 i 4A


Lokalizacja

Osiedle Konopnickiej, altanka przed budynkiem Konopnickiej 4A, działka nr 1655/59

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania jest remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków położonych w Gorlicach przy ul. Konopnickiej 4 i 4A.

Opis zadania

Głównym celem zadania jest remont altanki śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców budynków położonych w Gorlicach przy ul. Konopnickiej 4 i 4A. W ramach realizacji tego zadania zostaną wykonane następujące prace:
- rozbiórka pokrycia dachowego i ścian murowanych istniejącej wiaty śmietnikowej,
- wykonanie nowej stalowej konstrukcji pod zadaszenie i obudowę wiaty z elementów drewnianych,
- wykonanie zadaszenia i obudowy wiaty,
- wykonanie nawierzchni pod altankę z kostki betonowej.