zadanie nr 5

5. Budowa wiaty śmietnikowej wraz z wymianą nawierzchni wzdłuż kamienicy przy ul. Kołłątaja


Lokalizacja

Gorlice, ul. Kołłątaja, działka nr 1485/15

Krótki opis zadania

Zadanie dotyczy wybudowania zamykanej wiaty śmietnikowej na działce miejskiej o nr 1485/15. Proponuje się postawienie wiaty na końcu działki tj. na rogu kamienic oraz wymianę nawierzchni na wyżej wymienionej działce.

Opis zadania

Zadanie dotyczy wybudowania zamykanej wiaty śmietnikowej na działce miejskiej o nr 1485/15. Proponuje się postawienie wiaty na końcu działki tj. na rogu kamienic oraz wymianę nawierzchni na wyżej wymienionej działce.
Stan obecny miejsca składowania odpadów jest niezadowalający z powodów użytkowych, estetycznych oraz bezpieczeństwa. Pozostała część placu wykorzystywana jest jako miejsce parkingowe. Nawierzchnia jest nierówna i ciężko się parkuje ze względu na wystające krawężniki. Bardzo często spotykamy się z podrzucaniem śmieci wielkogabarytowych np. lodówek, pralek, mebli. Z kontenerów korzystają osoby nieupoważnione.
Działania, które należy podjąć: wykonać projekt wiaty. Wybudować nową wiatę śmietnikową, naprawić nawierzchnię tak, aby była możliwość parkowania samochodów.