zadanie nr 2

2. Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich


Lokalizacja

ul. Wrońskich, os. Magdalena, Gorlice

Krótki opis zadania

Głównym celem zadania wykonanie oświetlenia dojścia do boiska i płyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich.

Opis zadania

Głównym celem zadania wykonanie oświetlenia dojścia do boiska i płyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wrońskich.